Sagt om oss

”Detta är damer som tar i från magen och sjunger så att polisongerna fladdrar”
Super lenny bonus, en avdelning inom Superlenny

”Tack för den fina konserten som blev fylld med mycket glädje. Kören är så positiv och era framförande är mycket bra!”
– Engelbrektsgymnasiet

”Här får man äkta öststatsmusik i Sverige – ett unikt och fantastiskt koncept”
-Bulgariska ambassaden